Pages

Friday, 4 September 2015

Introduction - Kika

WALT introduce myself in Tongan.
Malo  e lelei
Ko hoku hingoa ko Kika.
Ko hoku ta’u 7 eni.
‘Oku nofo’i Panmure.
Ko ‘eku ongo matu’a ko Silia mo Siate.
‘Oku toko fa ‘emau fanau.

‘Oku ou ako ’i he lautohi ‘a Tamaki.

No comments:

Post a Comment